kollage av vattenbilder

Sweden Water Expo 16-17 september 2026

Ny mässa och mötesplats för VA-branschen på Stockholmsmässan!

I Stockholm och Mälardalen bor hälften av Sveriges befolkning och tillväxten beräknas fortsätta i snabb takt. Att kunna leverera en robust och tillförlitlig vatten- och avloppsinfrastruktur i regionen blir en nyckel för hållbar och säker utveckling. Framtida ny- och reinvesteringar i VA-näten beräknas därför bli omfattande, samtidigt som samhällsbyggandet behöver involvera många olika aktörer. För att möta behoven lanserar Stockholmsmässan nu Sweden Water Expo, en ny regional och branschgemensam mässa och mötesplats för VA-sektorn, som får sin premiär den 16-17 september 2026.

Intresset för satsningen, som stöttas av flera viktiga intressenter, är stort. Först att presenteras som samarbetspartner är Stockholm Vatten och Avfall, landets ledande VA-bolag, som välkomnar satsningen på en ny mötesplats i Stockholm och Mälardalen. 

Investeringsbehovet i kommunala vatten- och avloppsanläggningar uppgår till mer än 500 miljarder kronor fram till år 2040 (Källa: Svenskt Vatten). Av den hisnande summan bedöms mer än hälften behövas för reinvesteringar i åldrade vatten- och reningsverk samt slitna och skadade ledningar. I landets snabbväxande regioner behöver omfattande investeringar göras.  

- Regionen står inför stora framtidsinvesteringar i vatten- och avloppsnäten, vilka behöver gå hand i hand med kompetensutveckling och innovationer. Stockholm är landets största VA-marknad och med vår naturliga närhet till beslutsfattare och myndighetspersoner regionalt och nationellt är vi övertygade om att Sweden Water Expo kommer att ge utställare stort kommersiellt genomslag. Satsningen har bl a föregåtts av intervjuer med fler än 100 svenska VA-chefer som uttalar sitt starka stöd för en mötesplats just i Stockholm, säger Magnus Eriksson, affärsområdeschef B2B Stockholmsmässan.

- Stockholm Vatten och Avfall är landets ledande vatten- och avfallsbolag och varje dag levererar vi tillförlitliga tjänster till 1,5 miljoner invånare och företag i Stockholmsregionen. För att säkerställa tillgång till trygg dricksvattenförsörjning och säkerställa en långsiktigt hållbar avloppslösning för dagens och kommande Stockholmare står vi inför stora investeringar. För att finna de bästa lösningarna är samarbeten viktiga och vi välkomnar därför Sweden Water Expo, säger Christian Rockberger, VD Stockholm Vatten och Avfall. 

- Stockholmsmässan är sedan decennier en etablerad arrangör av mässor i just samhällsbyggnadssektorn. Till exempel öppnar vi om bara ett par veckor portarna till Nordbygg, Nordens ledande mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen, för 22:a gången. Med Sweden Water Expo får vi nu glädjen att lära känna en ny och naturlig målgrupp, men framför allt chansen att leverera en hållbar mötesplats som för människor, företag och samhället framåt, helt i linje med vår strategi, säger Staffan Ingvarsson, VD Stockholmsmässan. 

För mer information kontakta:
Magnus Eriksson, affärsområdeschef Stockholmsmässan
magnus.eriksson@stockholmsmassan.se
070-789 43 30

 

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

Magnus Eriksson

affärsområdeschef B2B

+46 8 749 43 30

Peter Scott

Business Development

+46 70-660 98 26

Per Junbrink

Sales Manager

+ 46 8 749 91 13