toppbild

VA-mässan Water & Wastewater

Water & Wastewater kommer inte att arrangeras som planerat i september 2023. För att undvika en onödig mässkrock väljer Stockholmsmässan att flytta fram arrangemanget. 

- Runt Stockholm och Mälardalen bor mer än hälften av Sveriges befolkning. Regionen står inför stora framtidsinvesteringar i vatten- och avloppsnäten, vilka behöver gå hand i hand med kompetensutveckling och innovationer. Detta tillsammans med närheten till den norrländska VA-marknaden gjorde det naturligt för oss att redan år 2019 presentera VA-mässan Water & Wastewater, som också snabbt fick stöd av VA-branschens aktörer. Tyvärr har vi fått flytta fram mässan flera gånger på grund av pandemin och därför inte kunnat lansera den ännu. 

- När branschorganisationen Vattenindustrin meddelade att man förlägger sitt eget event i Göteborg endast en månad efter Water & Wastewater, ser vi att utrymmet inte finns för att arrangera två mötesplatser under samma tidsperiod. Vi väljer därför att ta vårt ansvar för branschens bästa och inte arrangera Water & Wastewater 2023 som planerat. 

- Stockholm och Mälardalen är dock landets största VA-marknad och med omedelbar närhet till såväl regionala som nationella beslutsfattare och myndighetspersoner är vi övertygade om att det behövs en professionell mötesplats i Mälardalen. Oberoende besökarundersökningar som vi har låtit genomföra bland landets VA-chefer visar också tydligt att det är just här, som en absolut majoritet av kunderna vill ha sin branschmässa. Därför har vi nu ett nytt koncept som vi arbetar med som vi kommer att lansera, mer information kommer inom kort, säger Magnus Eriksson, affärsområdeschef B2B Stockholmsmässan.

För mer information kontakta:
Magnus Eriksson, affärsområdeschef B2B, Stockholmsmässan,
+46 8-749 43 30
magnus.eriksson@stockholmsmassan.se

 

Arrangör: